Stalden

Da vi købte "Godset" bestod stalden af en kostald og en svinestald,
begge dele med inventar og stier.
Vi har fjernet alt inventar, og kun beholdt nogle få af stierne.
Der var også et dejligt stort hønsehus.

Svinestalden har vi indrettet til duer, høns, får og kaniner.

Kaninerne går i Ela´s gamle bure, som er bygget i 1982,
og som har taget turen fra Djursland til Mors og nu til Struer.
Desuden havde Ela 10 gulvstier, som også er i brug.
Kostalden har vi så indrettet med 5 rækker nye bure,
som Jens Jørgen har bygget.

Der er 2 rækker med i alt 32 rum, som er 122 x 61 cm. store,
og der er 3 rækker med i alt 60 rum, som er 81 x 61 cm.

Desuden har vi en lille karantæne stald med plads til 6 dyr
ude i vores brænderum, langt væk fra de andre kaniner.

Når der er mest pres på hen på sommeren, så har vi lidt
Angorabure og fåreboksene at supplere med.
I det tidligere roehus, som var et fint stort rum, har vi fået
sat et par vinduer i, der går vores Hereford kvie og kalv
om vinteren.
Der er også 3 små bokse og en "indhegning"  til gæs og ænder.

Udenfor har vi indrettet det med vandkar til ænder og gæs.

 

 

 

 

 

© Copyright Ela Nørgaard