Danmarks Kaninavlerforening

 

Vi er selvfølgelig medlem af Danmarks Kaninavlerforening.

Danmarks Kaninavlerforening kaldes i daglig tale DK.

Danmarks Kaninavlerforening blev stiftet d. 6. marts 1895. 

Danmark er inddelt i kredse og disse er igen delt op i lokalforeninger.

Man er normalt medlem i den kreds/lokalforening, hvor man bor, - med mindre man ønsker noget andet.

Vi er medlem i den lokale forening Ringkøbing-Ulfborg-Vemb Kaninavlerforening, som hører under Ringkøbing Kredsen. Se nærmere under R.U.V.K

Kontingent i Danmarks Kaninavlerforening er :
Voksne 450,- kr.
Ungdomsmedlem (UA) 220,- kr.
Par 650,- kr.
Ungdomsmedlem uden Tidsskrift (UUA) (kan man kun være, hvis andre i husstanden er medlem med Tidsskrift)  100,00 kr. 
Abonnement Tidsskrift 425,- kr.

Som medlem modtager man medlemsbladet "Tidsskrift for Kaninavl" 11 gange om året, - d. 1. i hver måned undtagen i august måned.

Lokalforeninger og Kredse afholder udstillinger og staldbedømmelser, samt udstillinger på mange af dyrskuerne.
Her bliver kaninerne bedømt af autoriserede dommere.
Opnår kaninerne 90 point, kan de blive optaget i Stamtavlen.
Højst opnåelige point er 100 point, men det er uopnåeligt. 97 point er givet nogle få gange og 96 point sjældent.
De fleste af vores avlskaniner er registreret med 93 - 95 point.
Kaninen skal for at kunne udstilles hjemmefra være øremærket i venstre øre med et mindst 3 cifret nummer efter eget valg (de fleste har systemer - forløbne numre eller dato, måned og år) samt ens avlernummer i højre øre. Avlernummeret får alle medlemmer tildelt, når de bliver medlem.

Mange Lokalforeninger og Kredse afholder møder, udflugter og andre arrangementer i løbet af året.

Der arrangeres Landsudstilling / Danmarksmesterskab i Racekaninavl hvert år i februar måned. I 2008 bliver det i Aars.

Danmarks Kaninavlerforening (DK) afholder et årligt Repræsentantskabsmøde.

Danmarks Kaninavlerforening har skrevet en masse gode pjecer, dem kan man finde på foreningens hjemmeside www.kaniner.dk 
Her finder du også mange gode artikler om forskellige emner.

DK´s pjecer :

Danmarks Kaninavlerforenings pjece til nye medlemmer
Pjece om køb og avl
Pjece om bure og burbyggeri
Pjece om fodring
Pjece om sygdomme
Pjece om Klar til udstilling
Pjece om slagtning
Pjece om Kælekaninklubben STAMPE
Pjece om kaninhop

Jens Jørgen er autoriseret DK dommer.

Ela er redaktør af Tidsskrift for Kaninavl.